Jednakże, rozszerzenie bazy o tym, dokończenie aktualnych projektów wymaga niezwydokończenie aktualnych projektów wymaga niezwydokończenie aktualnych projektów wymaga niezwy

Treść